Cikkek archívuma

2014.06.01 10:50

Összeállítás az évvégi jogszabálydönpingről

- 44/2012. (XI.30.) EMMI rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kultúrális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. XII.31.)...

—————

2014.06.01 10:49

Megváltozott a felvételi eljárás

A kormány 47/2013.(II.20.) rendeletével módosította a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.(XII.29.) Korrm rendeletét. Az új rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2013/27. számában. 

—————

2014.06.01 10:49

Pályázat ökoiskolai cím elnyerésére

Cím: Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím elnyerése Kiíró: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Határidő: Folyamatos Pályázhat: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)-h) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól...

—————

2014.06.01 10:49

Kedvezményes osztálykirádulás

Cím: Támogatás kedvezményes osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére Kiíró: SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesület Határidő: Folyamatos Pályázhat: azok az alap és középfokú oktatási intézmények, osztályközösségek, szervezetek, akik gyermek/ifjúság közösségeit...

—————

2014.06.01 10:48

Tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás

A 2013/34. számú Magyar Közönyben megjelent a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint a tankönyvellátás rendjéről. 

—————

2014.06.01 10:48

Új jogszabályok

Megjelent az új Polgári Törvénykönyv /2013. évi V. törvény/ (Magyar Közlöny 2013/31. szám)   - a 2013. évi VI. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt módosítja (Magyar Közlöny 2013/32. szám) - az 54/2013. (II.26.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes...

—————

2014.06.01 10:47

Tanári továbbképzés

Cím: Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai Kiíró: Európa Tanács, Tempus Közalapítvány Határidő: Folyamatos Pályázhat: közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusok ————————————- Pestalozzi program tanár-továbbképzési...

—————

2014.06.01 10:47

Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek változtak

73/2013. (III.8.) Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szól. (Magyar Közlöny 2013/40. szám) Így módosításra került: - a 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet, - a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm....

—————

2014.06.01 10:46

Szakmai továbbképzés

Cím: Egész életen át tartó tanulás program - Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak - továbbképzés szervezése Kiíró: Európai Bizottság, Tempus Közalapítvány Határidő: Folyamatos Pályázhat: Olyan intézmények, melyek képzési tapasztalattal rendelkeznek a közoktatás területén;...

—————

2014.06.01 10:45

Módosult a kerettantervek kiadásának rendje

A 23/2013.(III.29.) EMMI rendelet módosítja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) EMMI rendeletet (Magyar Közlöny 2013/53. szám). 

—————