Hírek

2014.05.26 07:56

Befejeződtek a Szakma Kiváló Tanulója Versenyek

Az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezetének vándorserlegét azok az iskolák nyerik el, amelyeknek tanulója megnyeri az adott szakmában a Szakma Kiváló Tanulója versenyt.   Az az iskola, amelyik háromszor elnyerte az AOKDSZ vándorserlegét, az végleg elnyeri azt. Idén két...

—————

2014.05.26 08:00

Jogszabály változás az alap és mesterképzési szakokról

A 38/2014.(IV.30.) EMMI rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.(IX.25.) OKM rendeletet módosítja (Magyar Közlöny 2014/61. szám) 

—————

2014.05.26 08:00

2014/2015. évi tanév rendje

Megjelent a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeleteket múdosításáról. (Magyar Közlöny 2014/61. szám) 

—————

2014.05.26 08:00

Köznevelés szabályozása

A Magyar Közlöny 2014/60. számában jelent meg a 34/2014.(IV.29.) EMMI rendelet a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosítása, ahol módosításra kerültek - a 31/2004.(XI.13.) OM rendelet az országos szakértői, országos vizsgáztatási szabályok módosítása, - a...

—————

2014.05.26 08:01

Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendelet módosításra került

A 136/2014.(IV.24.) Korm. rendeletmódosítja az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeleteket. Többek között - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328!2009 (XII.29.) Korm. rendeletet, - a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a...

—————

2014.06.01 10:16

Kormány rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről

A Magyar Közlöny 2014/56. számában jelent meg a 132/2014(IV.18.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Korm rendelet módosításáról. 

—————

2014.06.01 10:16

Agrár-szaktanácsadás

A Magyar Közlöny 50/2014. számában jelent meg a 32/2014. (IV.3.) VM rendelet az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

—————

2014.06.01 10:17

Felnőttképzési szakértői tevékenységről

A Magyar Közlöny 48/2014. számában jelent meg a 14/2014. (III.31.)NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól. 

—————

2014.06.01 10:18

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről

A Magyar Közlöny 43/2014. számában jelent meg a 99/2014. (III.25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekgen történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.9 Korm rendelet módosításáról.

—————

2014.06.01 10:18

Oktatási igazolványok

A Magyar Közlöny 2014/38. számában jelent meg a 74/2014.(III.13.) Korm. rendelet az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról. A rendelet többek között módosítja:a 2011. évi CCIV. és a 2011. évi CXC. törvényeket. 

—————