Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendelet módosításra került

2014.05.26 08:01
A 136/2014.(IV.24.) Korm. rendeletmódosítja az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeleteket. Többek között
- a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328!2009 (XII.29.) Korm. rendeletet,
- a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének szabályairól szóló 111/2010. (IV.9.) Korm. rendeletet,
- a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásnál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011 (XII.20.) Korm. rendeletet,
- az OKJ-ről és az OKJ módosításának eljárási rendjéről szóló 150/2012 (VII.6.) Korm rendeletet,
- az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendeletet. (Magyar Közlöny 2014/58. szám) 

—————

Vissza