Módosították a 371/2011 (XII.31.) Korm rendeletet

2014.06.01 11:00

A Magyar Közlöny 2012/20. számában jelent meg a 20/2012. (II.22.) Korm rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII.31.) Korm rendelet módosításáról 

—————

Vissza