Újabb jogszabályi változások

2014.06.01 10:57
A 2012/114. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 240/2012.(VIII. 30.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásnál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról.
 
A 2012/115. számú Magyar Közlönyben jelent meg
- 244/2012.(VIII.31.) Korm rendelet a felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsairól
 
- 248/2012.VIII.31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről. A rendelet többek között szabályozza a hallgatói ösztöndíj szerződéseket, a hallgatói képzési szerződést, a hallgatói teljesítmények értékelését, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait, az Oktatási Hivatal működését, a hallgatói juttatásokat és az általuk fizetendő egyes térítéseket.
 
- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

—————

Vissza