Hírek

2014.06.01 10:58

Új Kormány rendeletek

A 2012. évi 112. Magyar Közlönyben jelentek meg a következők   - a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik, - a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó...

—————

2014.06.01 10:58

Új jogszabályok

A Magyar Közlöny 99/2012. számában jelentek meg a következők:   - 2012. évi CXXIII. tv. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. módosításáról - 2012. évi CXXIV. tv. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. módosításáról - 2012. évi CXXV. tv. A tankönyvpiac...

—————

2014.06.01 10:59

Területeinket érintő új jogszabályok

Magyar Közlöny 2012/85. szám: - 32/2012. (VII.4.) AB határozat a felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről   Magyar Közlöny 2012/86. szám: - 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az új munk...

—————

2014.06.01 10:59

Jogszabályok változásai

A Magyar Közlöny 2012/74. számában megjelent: - a 2012. évi LXIX. törvény az adózást érintő egyes törvények módisításáról, és - a 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról.   A Magyar Közlöny 2012/77. számában megjelent: - 120/2012....

—————

2014.06.01 10:59

Jogszabályváltozások a közöktatásban

Megjelent a Kormány 106/2012. (VI.1.) rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/65 szám).   Ugyancsak megjelent a Kormány 110/2012.(VI.4.) rendelete a Nemzeti Alptanterv kiadásáról,...

—————

2014.06.01 11:00

Az önerő visszajárhat

Az önerő visszajárhat   Az Erzsébet-program első lépéseként 2 milliárd forint értékben meghirdetett szociális üdülési pályázatán összesen 75 ezer honfitársunk, nagycsaládosok, szociális intézmény dolgozói, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők részesültek támogatásban...

—————

2014.06.01 11:00

Módosították a 371/2011 (XII.31.) Korm rendeletet

A Magyar Közlöny 2012/20. számában jelent meg a 20/2012. (II.22.) Korm rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII.31.) Korm rendelet módosításáról 

—————

2014.06.01 11:01

Új jogszabály a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés kérdéseiről

A Magyar Közlöny 2012/20 számában jelent meg a 19/2012 (II.22.) Korm rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és- fejlesztés egyes kérdéseirő.   A rendelet alapvetően a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tervezési Testület tevékenységeinek kereteit határozza...

—————

2014.06.01 11:01

Új jogszabály a felvételi eljárásról

Megjelent a Magyar Közlöny 2012/16. számában a 12/2012. (II.14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairó szóló 237/2006 (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgsszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról 

—————

2014.06.01 11:01

Új jogszabályok a továbbtanulni vágyóknak

A 6/2012. Magyar Közlönyben mejelent:   - az 1/2012. (I.20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről, - a 2/2012. (I.20.) Korm. rendelet a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről, - az 1007/2012. (I.20.) Korm....

—————